Przewrotnie o ubezpieczeniach autocasco.

Przewrotnie o ubezpieczeniach autocasco.

Chcemy zwrócić Twoją uwagę na ograniczenia odpowiedzialności, zawsze wykupując ochronę ubezpieczeniową otrzymujesz Ochronę wraz z Wyłączeniami. Dlatego w dzisiejszym wpisie wspomniana przewrotność. Posiadasz samochód, ubezpieczenie w wariancie all risk? Czy Twój majątek prywatny – firmowy jest ubezpieczony w „pełnym” zakresie? Czym jest pełny zakres? Czy możemy wykupić ubezpieczenie w pełnym zakresie?

Postawione pytania mają haczyk; ubezpieczenie w pełnym zakresie? Czyli jakie? Dla każdej osoby definicja jest inna.

Przykład „pełnego” zakresu; OC komunikacyjne, autocasco w wariancie serwis, suma ubezpieczenia dla wartości brutto, assistance na Polskę z limitem kilometrów? A może konieczne jest rozszerzenie o szybę samochodową [jako umowa dodatkowa], assistance na Europę plus pojazd na cały okres naprawy [*z pewnymi ograniczeniami, które również definiują OWU], dodatkowo uwzględniając użytkowanie pojazdu w firmie – zmiana autocasco na wartość netto.

Wykupując ubezpieczenie otrzymujesz od Twojego Partnera lub bezpośrednio towarzystwa ubezpieczeniowego ogólne warunki ubezpieczenia, a każde OWU posiada wyłączenia odpowiedzialności, czyli możliwość uwolnienia się towarzystwa od odpowiedzialności / wypłaty odszkodowania. Nie ma w tym nic złego, jeśli jesteśmy świadomi, a zakupiony produkt spełnia nasze potrzeby.

W dzisiejszym wpisie przedstawiamy różne zapisy z OWU [ogólnych warunków ubezpieczenia] tj. 12/2022. Myśląc o ubezpieczeniu w przyszłości zapisy mogą ulegać zmianie, jak cena za ochronę ubezpieczeniową. W naszych komunikatach na social media pokazujemy grafikę w kształcie „koła” na przykładzie odpowiedzialności cywilnej w prowadzonej działalności [czyli co jest odpowiedzialnością towarzystwa, a co jest Twoim ryzykiem]. Grafika świetnie obrazuje, że towarzystwo | ochrona ubezpieczeniowa nie odpowiada za wszystko. Wykupując ubezpieczenie, otrzymujesz ochronę zgodną z zakupioną polisą, ale pamiętaj również o swojej odpowiedzialności | Twoje ryzyka [bez odpowiedzialności TU].

Przykładowe wyłączenia odpowiedzialności | komentarz tam, gdzie jest to możliwe | przykłady szkód lub inne.

Ograniczenie odpowiedzialności w AC – autocasco [zestawienie różnych towarzystw | OWU]:

▪️powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, przewożenia i rozładowania ładunku lub bagażu [przykład szkody; mocne hamowanie – a w Twoim bagażniku rozlewają się farby niszcząc wnętrze].

▪️w pojazdach wynajmowanych zarobkowo przez podmioty trudniące się wypożyczaniem pojazdów, dotyczy wynajmu krótkoterminowego [możliwość rozszerzenia ochrony o klauzulę najmu – dodatkowa opłata].

▪️w czasie trwania okresu ubezpieczenia skradziono lub zagubiono kluczyki do pojazdu lub inne urządzenia służące do jego otwarcia lub uruchomienia, a Ty lub Ubezpieczony nie dokonaliście wymiany zamków lub odpowiednio zmiany kodów dostępu, o ile miało to wpływ na kradzież; wymiana zamków lub zmiana kodów musi być udokumentowana fakturą lub rachunkiem [jeśli dojdzie do zagubienia kluczy musisz „chwilowo” zadbać o bezpieczeństwo pojazdu, przekodować pilot].

▪️polegające na utracie pojazdu wskutek jego przywłaszczenia lub polegające na kradzieży pojazdu, która miała miejsce w okresie tego przywłaszczenia [na ryzyko narażone głównie firmy zajmujące się najmem pojazdów].

▪️powstały w wyniku użytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem, które jest wskazane w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

▪️powstałe w pojeździe użytym przez Ubezpieczonego lub kierowcę jako narzędzie przestępstwa lub jego usiłowania.

▪️powstałych w wyniku kontynuowania jazdy w warunkach stwarzających zagrożenie zalania lub zassania wody do silnika [silne opady, wysoka stojąca woda, Ty jedziesz na umówione spotkanie, finał pewnie już znasz].

▪️spowodowane przez osobę która nie posiadała wymaganych prawem aktualnych uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem, w tym (jeśli jest to wymagane) np. świadectwa kwalfikacji albo aktualnych badań lekarskich lub badań psychologicznych.

▪️powstały podczas jazd próbnych, rajdów, wyścigów, treningów.

▪️powstały w pojeździe, który służy prowadzeniu działalności gospodarczej innej niż określona w umowie ubezpieczenia [temat PKD dotyczy również innych typów ubezpieczeń, czy to majątkowych (ubezpieczanej lokalizacji czy wspomnianej już OC Firmy].

Mamy jeszcze drugą kategorię, ochrona w wariancie ryzyk nazwanych. Czyli zakres ochrony wskazany jest w OWU, co jest chronione – jakie ryzyka np. zderzenie się z przeszkodą, innym pojazdem, wandalizm, kradzież. Zakres, który nie jest wskazany, nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową. Chcesz o tym porozmawiać? Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. 

Mając na uwadze cały wpis; czym jest pełny zakres ochrony ubezpieczeniowej? Masz na myśli; brak amortyzacji części, stałą sumę ubezpieczenia, wykupioną redukcję sumy ubezpieczenia, wariant serwis, wartość brutto, wskazałeś PKD Twojej firmy, nie wymaga rozszerzenia o dodatkowe klauzule [np. kurier, transport, najem], umowy dodatkowe, assistance z rozszerzeniem limitu kilometrów?

Sprawdź naszą ofertę ubezpieczenia komunikacyjnego !