Ubezpieczenie NNW dla sportowców. Sprawdź jakie ryzyka możesz objąć ochroną. 

Ubezpieczenie NNW dla sportowców. Sprawdź jakie ryzyka możesz objąć ochroną. 

Trenujesz jakąś dyscyplinę zawodowo? Generujesz dochody, bierzesz aktywny udział w organizowanych zawodach, jesteś aktywny fizycznie w ramach klubu sportowego lub innej organizacji? Jeśli udzieliłeś twierdzących odpowiedzi, to posiadasz ubezpieczenie NNW lub aktywnie poszukujesz [w nowym sezonie] ochrony i posiadasz pewne doświadczenia w tym zakresie.

Poniżej definicja z OWU jednego z TU dot. aktywności sportowej:

▪️amatorskie uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana przez Ubezpieczonego dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych, będąca jedną z form czynnego wypoczynku; 

▪️sporty wysokiego ryzyka – rodzaje aktywności fizycznej, które niosą za sobą duże prawdopodobieństwo wypadkowości dla osób je uprawiających.

▪️wyczynowe uprawianie sportu – forma aktywności fizycznej podejmowana w celu uzyskania, w drodze indywidualnej lub zbiorowej rywalizacji, maksymalnych wyników sportowych, polegająca na uprawianiu przez Ubezpieczonego sportu w ramach klubów, związków i organizacji sportowych, m.in. poprzez uczestnictwo w treningach, zgrupowaniach i obozach szkoleniowych. Udzial w zawodach.

Dostrzegasz różnicę? Czym innym jest weekendowy wypad rowerowy, zjazd rowerami górskimi po niebezpiecznych trasach, sport zarobkowy – a amatorski. 

Poszukując ubezpieczenia na rynku sprawdźmy, jakie ryzyka można objąć ochroną ubezpieczeniową. Życie sportowca jest pełne niespodzianek (w rozumieniu zdarzeń losowych, uszczerbków), wymaga zaangażowania, treningów, przygotowań do zawodów. Na co zwrócić uwagę, wybierając ubezpieczenie NNW? Wychodzimy na przeciw z naszym blogiem i opisujemy nasze codzienne „doświadczenia”, aby realizować potrzeby takich osób jak Ty. 

Jak ubezpieczają się sportowcy? | Dwa kierunki, induwidualnie lub w klubach sportowych, gdzie aktualnie trenują – zarządzający ubezpiecza zazwyczaj całą grupę, drużynę. 

Kogo można nazwać sportowcem?

Każda osoba uprawiająca sport, taka jest najprostrza definicja prosto ze słownika. Oczywiście, osoba trenująca zawodo, generuje dochody w ten sposób zdecydowanie częściej poszukuje/potrzebuje ubezpieczenia dedykowanego, które zapewni świadczenie w momencie niedyspozycji – kontuzji. Osoby uprawijące aktywność amatorsko najczęściej są chronieni w ramach ubezpieczeń indywidualnych, grupowych – jeśli te konkretne dyscypliny nie zostały wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej – warto sprawdzić OWU.

Czym jest ubezpieczenie dla sportowców? Co można objąć ochroną ubezpieczeniową?

Ubezpieczenie NNW [Następstw Nieszczęśliwych Wypadków] to pakiet świadczeń, które zapewnia ochronę, jeśli ubezpieczony ulegnie wypadkowi. Przedmiotem ubezpieczenia są, w zależności od wyboru zakresu rozwiązań przez Ubezpieczającego.:

▪️świadczenie z tytułu złamania kości, oparzenia, odmrożenia, wstrząśnienia i stłuczenia mózgu

▪️świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu

▪️zwrot udokumentowanych kosztów nabycia środków pomocniczych, przysposobienia zawodowego inwalidów

▪️zadośćuczynienie za doznaną krzywdę

▪️świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego

▪️usługi assistance 

▪️rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną (np. trener sportowy)

Przed zawarciem ochrony ubezpieczeniowej, towarzystwo oczekuje od potencjalnego ubezpieczonego wniosku w którym pojawiają się następujące pytania; dot. zdrowia ubezpieczonego, historii uszczerbków, wypłaconych świadczeń, dyscypliny sportowej, klubu w jakim aktualnie pracuje ubezpieczony. Na tej podstawie zostanie podjęta decyzja o ubezpieczeniu, cenie za ochronę ubezpieczeniową, ewentualnej odmowie ubezpieczenia. 

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami!