Ubezpieczenie OC dla firm – zagrożenia i możliwości

Ubezpieczenie OC dla firm – zagrożenia i możliwości

Odpowiedzialność cywilna oraz ubezpieczenie majątku firmy. W tym artykule wspomnimy o zagrożeniach i możliwościach ubezpieczeniowych.

Aktualnie dużo słyszymy na temat zmieniających się cen prądu, gazu, półproduktów, które oczywiście mają wpływ na cenę produktu finalnego. Mamy jeszcze szereg innych ryzyk (które są wliczone w życie przedsiębiorcy) m.in. to właśnie te ryzyka ponoszą producenci żywności. Tak samo jak płacą rachunek za prąd czy gaz – ich stałym kosztem jest również polisa ubezpieczeniowa.

Jakie zagrożenia dotyczą właścicieli firm?

 • zdarzenia losowe: pożar, zalanie, przepięcia itp.,
 • kradzież, włamanie,
 • zepsucie się półproduktów na skutek np. awarii chłodzenia,
 • wypadki pracowników przy pracy,
 • przy wprowadzeniu produktu na rynek, czyli odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobie trzeciej,
 • dostarczenie półproduktu (z wadą) do dalszej produkcji,
 • wypadki na terenie zakładu przy pracy.

Jakie możliwości ubezpieczeniowe posiadają właściciele firm?

 • ochrona na wypadek zdarzeń losowych – ubezpieczenie majątku firmy,
 • zabezpieczenie się przed skutkami rozmrożenia półproduktów (np. przerwa w dostawie prądu, awaria urządzenia chłodniczego),
 • zabezpieczenie się przed roszczeniami Klientów (np. uszczerbki na zdrowiu, zatrucia pokarmowe),
 • roszczenia na skutek wypadków przy pracy,
 • Twój wadliwy towar (półprodukt), wprowadzony do obrotu – kolejna klauzula, która może Ciebie zabezpieczyć.

Jak dotąd była mowa tylko i wyłącznie o możliwościach i zagrożeniach. W rozwiązaniach dla firm poruszamy dodatkowo szereg innych spraw/tematów. Od „czegoś” trzeba zacząć. Dlatego już dziś życzymy samych zadowolonych Klientów, braku roszczeń i niskich cen.

Potrzebujesz ubezpieczyć swoje przedsiębiorstwo? Skontaktuj się z nami!