Ubezpieczenie na życie – czy warto?

Ubezpieczenie na życie – czy warto?

Zaczniemy przewrotnie temat ubezpieczeń na życie. Czym jest wartość, jakie masz skojarzenia? Sprawdziliśmy w słowniku: wartość – cecha tego, co jest dobre pod jakimś względem | posiada zalety. Patrząc na definicję; coś co można poddać ocenie, posiadające cechy. Można również kategoryzować na materialne, osobowe, społeczne, produktowe… Ale nie to jest naszym celem, aby odpowiedzieć na pytanie: „czy warto się ubezpieczać”, musimy złapać kontekst – dlatego to wprowadzenie.

No właśnie | ubezpieczenie musi być wartością dla Ciebie. Ty musisz widzieć w tym korzyści. Ochrona musi Tobie „coś” dawać (jeśli tego potrzebujesz, warto to zdefiniować), nie chodzi tylko o składkę (naszym zdaniem coś więcej). Zadajmy kolejne pytania…

Co jest dla Ciebie ważne?

▪️osoba A wybiera komfort (cel zabezpieczenie bliskich)

▪️osoba B wybiera swoje zdrowie (cel zabezpieczenie siebie na skutek sytuacji losowych)

▪️osoba C żyje sama i nawet nie myśli o zabezpieczaniu siebie, innych (brak celu? Nie… inna definicja | potrzeby)

▪️osoba D posiada duży majątek prywatny i nie musi się ubezpieczać 

▪️osoba E posiada zobowiązania i instytucja (bank) wymusza zakup ubezpieczenia (nie ma w tym nic złego, chodzi tylko o zabezpieczenie transakcji w momencie śmierci kredytobiorcy)

Do jakiej grupy osób należysz? Nie ma jednego, idealnego wzoru. Na swój sposób każda osoba ma rację. Posiada inną definicję | jest w innej sytuacji, a to przekłada się na decyzje o zabezpieczeniu siebie, bliskich…

A czym jest to ubezpieczenie na życie? 

Celem wspomnianego już ubezpieczenia jest ochrona zdrowia i życia ubezpieczonego. Towarzystwo gwarantuje Ci wypłatę świadczenia na wcześniej ustalone warunki ubezpieczenia oraz wysokość świadczeń np. uszczerbku na zdrowiu w skutek nieszczęśliwego wypadku, śmierci ubezpieczonego, wystąpienia choroby, dożycia określonego wieku w przypadku rozwiązań na życie i dożycie (ochrona wraz z elementem oszczędnościowym). Ubezpieczenie na życie należy do grupy ubezpieczeń osobowych.

Wstępny podział 

▪️indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie

▪️grupowe ubezpieczenie na życie (grupa otwarta lub określona grupa np. osoby w zakładzie pracy)

▪️ubezpieczenie indywidualne z elementem oszczędnościowym (na życie i dożycie)

▪️ubezpieczenie na życie z cesją na bank | kredyt hipoteczny* (osobna kategoria | są osoby zainteresowane tylko i wyłącznie spełnieniem warunków umowy kredytowej). Na rynku jest grupa Klientów, która posiada zobowiązania i poszukują ubezpieczenia „najtańszego” dla realizacji warunków umowy kredytowej. Jeśli Klient jest świadomy tego co realizuje – super.

Jak jest zakres ubezpieczenia na życie?

Jeśli już wiemy jakie „cele” ma spełniać omawiane ubezpieczenie, możemy przejść do przedstawienia najczęściej występujących świadczeń (dla terminowego ubezpieczenia):

▪️śmierć ubezpieczonego

▪️ciężka choroba (to definicja w OWU określa ciężką chorobę oraz ich liczbę. Warto zaglądać do OWU) 

▪️leczenie szpitalne

▪️trwały uszczerbek na zdrowiu w skutek wypadku

▪️koszty leczenia zagranicą 

▪️grupowe ubezpieczenia posiadają dodatkowe świadczenia, kosztem sumy ubezpieczenia (wiele świadczeń dodatkowych posiada niskie sumy ubezpieczenia)

Czy każdy może przystąpić do ubezpieczenia na życie? 

Jedno z ważniejszych pytań. W sumie każdy może przystąpić do ubezpieczenia. Ale, są pewne ograniczenia wiekowe i czas trwania polisy. Towarzystwa mają swoje zasady np. jedno TU maksymalnie ubezpieczy (pozwoli na przystąpienie do ochrony ubezpieczeniowej) osoby w wieku do 55 roku życia, a maksymalny czas trwania umowy do 65 roku. Inne do 65 roku życia (możliwość wejścia do ochrony), a czas trwania do 75 – 80 roku życia. Oczywiście są jeszcze umowy dodatkowe, które również mają swoje okresy zapadalności. Kolejnym elementem jest ankieta medyczna. Równie ważna co wiek ubezpieczonego. Jeśli masz historię chorobową, mogą zostać zlecone dodatkowe badania lub Twoje wyniki zostaną przekazane do analizy. Dopiero po analizie zostanie wydana pozytywna lub negatywna decyzja.

Czy ubezpieczenie na życie jest drogie? 

Kilka zmiennych ma ostateczny wpływ na cenę ubezpieczenia: wiek, suma ubezpieczenia, okres trwania umowy ubezpieczeniowej, umowy dodatkowe, wykonywany zawód. Im jesteś młodszy tym jest taniej, im jesteś starszy cena rośnie lub sumy ubezpieczeń spadają względem osoby młodej (punkt widzenia). Jesteśmy zwolennikami „rozsądnej” ochrony ubezpieczeniowej. Jak to rozumiemy? Taka ochrona, która zabezpiecza Twoje potrzeby/interesy, daje komfort – lecz nie drenuje kieszeni. Rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.

Sprawdź naszą ofertę ubezpieczenia na życie!