Czy broszura ubezpieczeniowa jest gwarantem tego co kupujesz?

Czy broszura ubezpieczeniowa jest gwarantem tego co kupujesz?

Odpowiedź na powyższe pytanie wydaje się prosta. Nie jest gwarantem. Ale… w naszej pracy spotykamy się z odmiennymi sytuacjami. Otrzymujemy np. pytanie o zawarte rozwiązanie / ubezpieczenie o nazwie xxx – doszło do zdarzenia. Klient wyjaśnia – że powinno być wypłacone świadczenie, a otrzymał odmowę wypłaty. 

Po wstępnej weryfikacji ogólnych warunków – w skrócie *OWU oraz zakresu posiadanej ochrony okazuje się, że nie ma wspomnianego przez Klienta ryzyka w umowie ubezpieczeniowej. Drugie koszt zwrotu zakupionych medykamentów ma niski limit; zakładając, że szkoda rozpatrzona pozytywnie [do wypłaty] – świadczenie będzie tak niskie, że Klient traci motywację do całej procedury szkodowej. 

Czy doszło do popełnienia błędu? Klient? Dystrybutor? A może wszystko jest jasne, tylko w momencie pojawienia się „zdarzenia”, osoba ubezpieczona poszukuje szerszej ochrony – zdaje sobie sprawę z zaistniałej sytuacji | jak działa ochrona ubezpieczeniowa. 

My nie znamy jednoznacznej odpowiedzi na powyższe pytania. Zachęcamy do własnych przemyśleń… 

✔️ Wiemy, jak ważna jest wymiana informacji, wskazanie plusów oraz minusów danego rozwiązania. W rozmowach używamy zwrotu, „nie ma takiego ubezpieczenia, które zabezpieczy wszystkie dziedziny Twojego życia”. Zawsze pojawiają się wyłączenia, ograniczenia, klauzule dodatkowe. Dotyczy w takim samym stopniu umów indywidualnych, jak i  firmowych. Wielokrotnie cytowane nasze „jajo odpowiedzialności”, jak nie pamiętasz lub jesteś nowy na naszej stronie – to musisz się cofnąć do wcześniejszych publikacji na stronie lub social media. Poruszymy w dzisiejszym wpisie jeszcze jeden istotny temat. Wyłączenia ubezpieczeniowe, ale to w dalszej części wpisu. 

Poniżej fragment komunikacji z Klientem w opisywanym przykładzie:

„(…) Nie wchodząc w detale, zrealizowany wariant: zakres głównie nastawiony na zdarzenia losowe. Owczem jest zwrot kosztów leków na skutek choroby – do określonego limitu plus do weryfikacji lista chorób [czy zdarzenie związane z tymi wymienionymi stanami chorobowymi?]. 

Umowa dodatkowa; poważne zachorowanie [medykamenty]- tylko xx pozycji w OWU, główny kierunek (wymieniamy choroby) … | suma ubezpieczenia do górnego limitu zgodnie z posiadaną polisą”.

Na co chcemy zwrócić Twoją uwagę? Na detale. W omawianym przypadku; nie każda choroba jest ubezpieczona [lista chorób]. Dlatego niezbędne jest OWU do określenia tych składowych. Druga sprawa świadczenia dodatkowe [zwrot kosztów] również przysługuje zgodnie z ogólnymi warunkami, w odniesieniu do zawartego zakresu. 

O czym warto jeszcze pamiętać w ubezpieczeniach wszelkiej maści?

Tak, o wyłączeniach, które posiada każde ubezpieczenie. Wyłączenia generalne – jako te główne, ale pamiętaj czytelniku również o wyłączeniach dla poszczególnych umów dodatkowych. 

Wyłączenia odpowiedzialności są to określone warunki, w których ubezpieczyciel nie będzie wypłacać odszkodowania w ramach polisy ubezpieczeniowej. Oznacza to, że jeśli szkoda lub zdarzenie jest związane z jednym z tych wyłączeń, to ubezpieczony nie będzie miał prawa do rekompensaty / wypłaty odszkodowania. Wyłączenia odpowiedzialności różnią się w zależności od rodzaju ubezpieczenia i warunków polisy, ale oto kilka przykładów powszechnych wyłączeń w różnych rodzajach ubezpieczeń:

🔸Ubezpieczenie komunikacyjne:

▫️Jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

▫️Uczestnictwo w nielegalnych wyścigach samochodowych lub rajdach.

▫️Używanie pojazdu do celów przestępczych.

▫️Ucieczka z miejsca zdarzenia – wypadku.

🔸Ubezpieczenie na życie:

▫️Samobójstwo w okresie krótszym niż… [powszechne dwa lata od daty startu polisy, ale to tylko przykład].

▫️Śmierć w wyniku działań wojennych.

▫️Ograniczenia wynikające z ankiety medycznej [ubezpieczyciel weryfikuje Twój stan zdrowia przed zawarciem ochrony]. 

🔸Ubezpieczenie OC firmy (odpowiedzialność cywilna prowadzonej działalności):

▫️Uszkodzenia spowodowane umyślnymi działaniami.

▫️Wyrządzone przez Ubezpieczającegolub jego pracowników pod wpływem pewnych substancji.

▫️Szerokie listy wyłączeń dotyczące klauzuli czystych strat finansowych [niby masz w zakresie, ale…].

▫️Szkody wyrządzone w wyniku prowadzenia działalności przestępczej.

▫️podlimity sumy gwarancyjnej | w poszczególnych klauzulach. 

🔸Ubezpieczenie mieszkania:

▫️Uszkodzenia wynikające z działalności wojennej lub aktów terroru.

▫️Zaniedbanie domu – brak konserwacji, niezbędnych przeglądów [wymagane przepisami prawa budowlanego].

🔸Ubezpieczenie podróżne:

▫️Zdarzenia wynikłe z podróży do miejsc objętych ostrzeżeniami przed zagrożeniem dla bezpieczeństwa.

Wyłączenia odpowiedzialności są ważnym elementem każdej polisy ubezpieczeniowej. W ogólnych warunkach występują wyłączenia główne oraz do konkretnych klauzul lub umów dodatkowych. Mamy możliwość pewnych modyfikacji warunkami szczególnymi do polisy, ale TU nie wyrazi zgody na „wszystko”, przykładem są ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej firm [ubezpieczenia „masowe” dla małych i mikro oraz korporacyjne na wyższe sumy gwarancyjne poprzedzone wnioskiem. Te pierwsze mają relatywnie mniejsze możliwości modyfikacji – negocjacji]. To jest biznes, dla obu stron. TU chce zarabiać i możliwie ograniczać ryzyko, Klient chce płacić relatywnie mało za polisę, ale być chronionym. Jeśli masz pytania lub wątpliwości co do wyłączeń, zawsze warto skonsultować się z przedstawicielem ubezpieczyciela lub swoją kancelarią prawną.

👉 Po której jesteś stronie rynku? Dawcy czy biorcy ochrony ubezpieczeniowej? Poszukujesz ochrony czy ją tworzysz?

👉 Z naszej perspektywy, dwie strony rynku mają różne cele. Dlatego musisz o tym pamietać poszukując ochrony dla siebie. Nie wszystko złoto… [pewnie znasz przytoczony fragment cytatu]. 

… bo warto rozmawiać | poszukiwać rozwiązań 🤝

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu MJ Pawlak.