Odpowiedzialność cywilna w firmie.

Odpowiedzialność cywilna w firmie.

W dzisiejszym wpisie poruszamy istotny temat dla każdej firmy; ubezpieczenie OC działalności gospodarczej.

Jaki biznes prowadzisz? Usługi, produkcja, a może handel? Warto zadbać, chronić się w momencie nieplanowanego zdarzenia – szkody na osobie trzeciej lub wykonując usługę w ramach prowadzonej działalności na mieniu zleceniodawcy. Tego typu zdarzenia generują duży stres, ale również straty finansowe dla Twojej firmy, jeśli nie zapewnisz sobie odpowiedniej ochrony.

Jak obrazowo przedstawić zakres – różnice w ochronie ubezpieczeniowej? Dokładnie przedstawia to nasza grafika [poniżej]. OC firmy w wielu wypadkach dobrowolne ubezpieczenie. Ale… realizujesz kontrakty, rośnie świadomość, pojawiły się pierwsze szkody. 

Masz dużą swobodę w budowaniu ochrony dla swojej firmy.

Wydzielić te najważniejsze PKD, ustalić sumy ubezpieczenia, klauzule, franszyzy – opcjonalnie, połączyć OC działalności w ramach jednej umowy z ubezpieczeniem od ognia Twojego mienia. Możliwości jest więcej, to tylko przykład. Swobodnie zawężasz lub rozszerzasz ochronę. Oczywiście, im szerszy zakres ochrony, tym wyższa cena za ubezpieczenie. Każda sytuacja, Klient jest inny – przygotowując ofertę pojawiają się liczne pytania do prowadzonej działalności – ubezpieczanego mienia. Czy towarzystwo może odstąpić od przedstawienia oferty? Tak, bywają takie sytuacje.

Zakup polisy to proces.

Inny przykład; kontynuacja, wznowienie ochrony na kolejny rok. Zadając pytania, omawiając sytuację polisa ubezpieczeniowa w kolejnych latach jest modyfikowana. Biznes się zmienia, zachodzi konieczność modyfikacji umów ubezpieczeniowych. Jeśli zmiany są znaczące w trakcie trwania umowy, warto o tym pamiętać i wprowadzać modyfikacje do umów ubezpieczeniowych. Ale wróćmy do grafiki, poniżej:

  • kolor biały –  odpowiedzialność Twojej firmy 
  • kolor pomarańczowy – polisa ubezpieczeniowa – optymalna
  • kolor czerwony – polisa posiadająca znacząco ograniczony zakres 
  • grafika posiada nazwę: „jajo odpowiedzialności”

Polisa to forma kontraktu miedzy ubezpieczycielem, a Twoją firmą.

Odpowiada za różne zdarzenia, które mogą wystąpić np. na skutek Twoich prac – błędu dojdzie do zalania maszyny. Ale nie posiadając odpowiedniej klauzuli – nie dojdzie do wypłaty odszkodowania. Dlatego zwracamy uwagę na wspomniane już wyżej rozszerzenia [klauzule], które mają duży wpływ na późniejszą likwidacje szkody. 

  • Czego się obawiasz? 
  • Jakie szkody mogą wystąpić w Twoim przedsiębiorstwie? 
  • Każda szkoda jest inna ma wiele wątków – Ty wiesz najlepiej. 

Rozwijając swoje przedsiębiorstwo; produkcja, sprzedaż towarów, wykonując szereg usług zwiększa się Twoje ryzyko wprowadzenia na rynek „wadliwego” produktu. Jeśli wspomniany produkt powoduje szkodę… czy masz zabezpieczone swoje interesy? Posiadasz ochronę ubezpieczeniową? Jeszcze innym obszarem jest wycofanie wadliwego produktu z rynku – podobna sytuacja; sumy gwarancyjne, szereg informacji dotyczących ubezpieczanego zakresu, klauzule, wymogi, ograniczenia.

Kolejny obszar: zakres terytorialny sprzedawanych produktów, realizowanych usług. Jeśli prowadzisz biznes np. w krajach Unii Europejskiej; część towarzystw wymaga dodatkowego rozszerzenia zakresu terytorialnego. 

Podsumowując OC wykonywanej działalności, to takie „jajo”. Dzięki swojej konstrukcji można rozszerzać zakres odpowiedzialności. Dopasowywać. Oczywiście wszystko ma swoją cenę. Ale… nigdy nie będzie to 100% Twojego biznesu. Towarzystwo nie odpowiada za wszystko np. reklamacja – w rozmowach z Klientami pojawia się ten temat. 

Ty budujesz swój biznes | Ty znasz ryzyka swojej działalności | Ty wiesz; co może Twój biznes wysadzić z krzesła | odpowiadając na pytania, znajdziesz swoje „jajo” odpowiedzialności – optymalny zakres 🙂

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu MJ Pawlak.